Bewijzen kan ook zonder rittenregistratie

4 november 2013 | Door redactie

U hoeft niet alleen met een rittenadministratie te bewijzen dat uw werknemers de door uw beschikbaar gestelde auto privé gebruiken. Ook andere vormen van bewijs mogen hiervoor gebruikt worden. Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde onlangs dat schriftelijke verklaringen van werknemers afdoende zijn om aan te tonen dat bedrijfsauto’s niet voor meer dan 500 kilometer privé zijn gebruikt.

Als u een werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, moet u rekening houden met een loonbijtelling vanwege het voordeel van privégebruik. Alleen als u kunt bewijzen dat de werknemer de auto niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt, hoeft u geen bijtelling toe te passen. Deze zaak draaide om een jachthaven die drie auto’s in bezit had. Werknemers mochten daar op verzoek in rijden, zolang ze de auto’s niet privé gebruikten. Bovendien moesten ze de sleutels ’s avonds op het kantoor inleveren.

Forse naheffingsaanslag

Omdat de werkgever geen rittenadministratie had, stelde de inspecteur dat de werkgever een loonbijtelling had moeten toepassen bij de werknemers. Daarom kreeg hij een forse naheffingsaanslag van ruim € 41.000 voor zijn kiezen, naast een boete van duizenden euro’s. De werkgever overlegde een groot aantal schriftelijke verklaringen van werknemers waarin zij verklaarden dat de auto’s nooit voor privédoeleinden waren gebruikt. 

Consequent en consistente verklaringen

Tijdens de rechtszaak oordeelden de raadsheren dat het onwaarschijnlijk was dat de auto’s inderdaad privé waren gebruikt door werknemers. Weliswaar was er geen rittenadministratie, maar uit een eerder arrest van de Hoge Raad blijkt dat een belastingplichtige ook anderszins mag bewijzen dat een auto niet voor meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. Het grote aantal gelijkluidende verklaringen van werknemers van de jachthaven vond het gerechtshof in deze zaak voldoende bewijs. De naheffingsaanslag verviel om die reden.
Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 17 oktober 2013, ECLI (verkort): 4821

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!