Bijtelling auto door woedeaanval echtgenote

1 juli 2013 | Door redactie

Heeft u een ‘Verklaring geen privégebruik’ dan moet u een sluitende rittenadministratie kunnen overleggen. Kunt u dat niet, omdat uw computer kapot is waar de rittenadministratie op staat, dan moet u toch een bijtelling voor het privégebruik van uw auto betalen. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

In deze zaak ging het om een journalist die in loondienst werkte. Voor zijn werkzaamheden kreeg hij van zijn werkgever een auto van de zaak. Hij gebruikte deze auto alleen voor zakelijke ritten en vroeg daarom een ‘Verklaring geen privégebruik’ aan. De inspecteur vroeg om een rittenadministratie over 2008 en 2009 om het aantal privékilometers te controleren. Deze bleek echter niet volledig. De man gaf aan dat het ontbreken van deze gegevens het gevolg was van een woedeaanval van zijn echtgenote (ze leed namelijk aan een borderline persoonlijkheidsstoornis), waardoor de gegevens voor wat betreft de rittenadministratie waren verscheurd. Ook de informatie hierover op zijn laptop was verwoest.  

Geen opzet, maar grove schuld

De inspecteur legde toch een naheffingsaanslag met een 50% vergrijpboete op. De man vond dat niet terecht en ging in beroep tegen deze aanslag. Het gerechtshof in Arnhem vond de naheffingsaanslagen terecht. Het was immers aan de man om te bewijzen dat hij niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikte. Door de kapotte laptop en de verscheurde informatie op papier was dat niet meer mogelijk. De rechter vond dat echter geen opzet, maar slechts grove schuld. De boete werd daarom wel verlaagd tot 10% van de nageheven belasting. De Hoge Raad vond dit een terechte uitspraak van het gerechtshof. De naheffingsaanslag met boete van 10% bleef dus in stand.
Hoge Raad, 14 juni 2013, LJN: BZ4214