Bijtelling auto van de zaak daalt naar 22%

6 juli 2015 | Door redactie

In de onlangs gepubliceerde Autobrief II heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de wijzigingen rondom de autobelastingen gepresenteerd. In de periode van 2017 tot en met 2020 zal onder andere de maximumbijtelling van 25% worden teruggeschroefd naar 22%.

Als u of uw werknemers in een auto van de zaak rijden, bent u verplicht bijtelling te betalen als u meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. De bijtelling per jaar is gelijk aan een percentage van de catalogusprijs van de auto. Hoe zuiniger de auto, hoe lager het bijtellingspercentage. Momenteel zijn er vijf categorieën. Uit de Autobrief II (pdf) blijkt dat het hoogste bijtellingspercentage vanaf 2017 zal worden verlaagd van 25% naar 22%. Daarnaast krijgt u straks te maken met maar twee bijtellingscategorieën in plaats van vijf. Er komt een laag tarief van 4% voor volledig elektrische auto’s. Deze lage bijtelling geldt alleen over de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde. De overige voertuigen gaan onder het hoge tarief van 22% vallen. U krijgt alleen met deze nieuwe bijtellingscategorieën te maken als u na 2017 een nieuw leasecontract afsluit. 

Vrijstellingen blijven voor elektrische auto

Verder kondigt Wiebes aan dat de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor personenauto’s daalt met gemiddeld 2%, terwijl die voor vervuilende diesel(bestel)auto’s zal stijgen. Elektrische auto’s behouden de vrijstelling in de MRB en in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Hybride auto’s zullen echter steeds minder fiscale voordelen krijgen en  meer als reguliere auto’s worden behandeld, wat betreft de bijtelling, MRB en BPM.