Bijtelling elektrische auto in 2023 en daarna

20 september 2022 | Door redactie

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2022 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al bekend. In 2023 blijft de korting 6%-punt (2022: 6%-punt), zodat de bijtelling ongewijzigd 16% blijft.

Het kabinet heeft de voorstellen uit het Klimaatakkoord eerder verwerkt in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Dit wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de bijtelling (tool) wegens privégebruik van de auto van de zaak. In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is al vastgelegd dat de genoemde korting op de bijtelling in stappen wordt afgebouwd. Het huidige 6%-punt in 2022 blijft ook voor 2023 en 2024 gelden. Voor 2025 gaat 5%-punt gelden en wordt de bijtelling 17%.

Catalogusprijs waarop korting van toepassing is omlaag

Daarnaast wordt de zogenoemde cap, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, per 2023 verlaagd naar  € 30.000 (2022: € 35.000). Deze drempelkorting van € 30.000 blijft tot en met 2025 gelden. Voor elke euro hierboven geldt een bijtellingspercentage van 22%. In het Klimaatakkoord is ook vastgelegd dat deze vorm van subsidie op emissievrije auto’s in 2026 volledig afgebouwd is.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.