Bijtelling per kilometer voor auto van de zaak?

22 december 2016 | Door redactie

Branchevereniging Bovag heeft voorgesteld om mensen met een auto van de zaak per kilometer dat ze met deze auto privé rijden te laten betalen in plaats van een vast bijtellingsbedrag per maand. Personen die weinig privé met deze auto rijden gaan er dan flink op vooruit.

In het voorstel is opgenomen dat rijders met een auto van de zaak (tool) moeten gaan bijhouden of ze een zakelijke - of een privérit maken. Aan de hand van deze splitsing wordt dan bepaald hoeveel belasting verschuldigd is. Het splitsen van de ritten zou op zich geen problemen moeten opleveren want in veel auto’s van de zaak bevinden zich al kastjes die de kilometers,  onder andere ten behoeve van de rittenregistratie (tool), bijhouden. Over wat de prijs per kilometer zal gaan bedragen laat de Bovag zich niet uit. Ze geeft echter wel aan dat het systeem budgetneutraal moet uitpakken.

Gunstig systeem voor niet-privérijders

Andere auto-organisaties zoals de ANWB hebben al eerder aangegeven dat ze de bijtelling afhankelijk willen maken van de daadwerkelijk gereden kilometers. Dit systeem zou namelijk beter voor het milieu zijn omdat velen naast de auto van de zaak een tweede auto aanschaffen om privé mee te rijden waardoor onder de bijtelling wordt uitgekomen(tool). Deze auto is vaak ouder en dus slechter voor het milieu. Het voorgestelde systeem zal vooral gunstig uitpakken voor automobilisten die weinig privé met de auto van de zaak rijden.