Bijtelling van 22% voor bijna iedereen

24 juni 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil het aantal categorieën voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak terugbrengen naar twee. Nagenoeg alle auto’s krijgen daarom vanaf 2019 met 22% bijtelling te maken. Alleen volledig elektrische auto’s hebben nog recht op 4% bijtelling

In het nieuwsartikel ‘Einde aan lage bijtelling voor hybride auto’s?’ las u al dat het aantal bijtellingstarieven mogelijk teruggebracht zou worden van vijf naar twee categorieën. Dit was toen nog een plan van verschillende belangenorganisaties. Uit de Autobrief II (pdf) blijkt de staatssecretaris veel van deze plannen heeft overgenomen. Uit de brief komt naar voren dat, als het aan de staatssecretaris ligt, er twee bijtellingstarieven komen voor het privégebruik van de auto van de zaak.

Tarieven worden geleidelijk aangepast

Vrijwel alle auto’s van de zaak waarin u of uw werknemer ook privé rijden, gaan onder het bijtellingstarief van 22% vallen. Alleen voor volledig elektrische auto’s is er een verlaagd tarief van 4%. Deze lage bijtelling geldt overigens voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. 
De aanpassing van de bijtellingstarieven gebeurt niet in één klap, maar stapsgewijs. Daarbij geldt:

2015-06-22 - Uitstootgrenzen 2015-2019 volgens Autobrief IIDe nieuwe bijtellingspercentages gaan niet gelden voor lopende contracten. Daarvoor blijven de regels van kracht die van toepassing waren op het moment dat het contract werd afgesloten. U krijgt dus alleen met deze nieuwe bijtellingscategorieën te maken als u vanaf 2017 een nieuw (lease)contract afsluit.