Collectief bezwaar voor privégebruik auto 2012

12 november 2012 | Door redactie

Hebben werknemers dit jaar de auto van de zaak privé gebruikt, dan moet u ook voor 2012 bezwaar indienen tegen de berekening van de BTW-correctie. Als u deze taak heeft uitbesteed aan de belastingadviseur en hij collectief bezwaar heeft aangetekend – als hij in 2011 voor u al bezwaar heeft ingediend – hoeft hij dat voor 2012 niet opnieuw te doen. De inspecteur behandelt dit ambtshalve.

Op dit moment lopen er nog diverse procedures over de berekening van de BTW-correctie. De Belastingdienst heeft recent overleg gehad met enkele ondernemingen van accountants en belastingadviseurs over de procedure voor het over 2012 indienen van bezwaar tegen deze correctie. Afgesproken is dat het ook voor 2012 mogelijk is om collectief bezwaar aan te tekenen tegen de berekening van de BTW-correctie.

U kunt ook zelf een bezwaarschrift indienen

Heeft de belastingadviseur echter in 2011 al (collectief) bezwaar aangetekend dan hoeft hij voor 2012 niet nog een keer een bezwaarschrift in te dienen. De Belastingdienst zal dit bezwaar dan ambtshalve ook voor 2012 in aanmerking nemen. Het is daarnaast ook mogelijk dat de belastingadviseur voor nieuwe gevallen – in 2011 is dan dus nog geen bezwaar ingediend – een collectief bezwaar indient. U kunt uiteraard ook zelf een (individueel) bezwaarschrift indienen, maar dan gaat u niet mee in de collectieve bezwaarregeling.