Elektrische auto moet veel voordeeltjes inleveren

1 juli 2019 | Door redactie

De bijtelling voor de elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar al omhoog van 4% naar 8%. Hierna gaat het percentage in stappen omhoog totdat het in 2026 22% bedraagt. Het lagere bijtellingspercentage geldt ook nog maar tot een cataloguswaarde van € 45.000 in 2020 (2019: € 50.000). Vanaf 2021 wordt dit zelfs € 40.000. Deze veranderingen zijn opgenomen in het Klimaatakkoord.

In het Klimaatakkoord staat dat de politiek ernaar streeft dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Hiertoe zijn er in het verleden al flink wat maatregelen ter stimulering van de elektrische auto genomen. Om echter oversubsidiëring van deze elektrische auto’s te voorkomen zijn er in het Klimaatakkoord maatregelen opgenomen die dit tegen moeten gaan.

In 2026 bijtellingspercentage 22%

Zo gaat het lage bijtellingspercentage, dat nu nog 4% bedraagt, in 2020 naar 8%, in 2021 al naar 12% en voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt het 16%. In 2025 gaat het naar 17% en tenslotte in 2026 ligt het percentage gelijk aan dat van alle andere auto’s 22%.
Het lage bijtellingspercentage geldt nu nog tot een cataloguswaarde van € 50.000 (daarboven geldt 22%). In 2020 gaat dit bedrag naar € 45.000 en de jaren erna tot 2026 naar € 40.000.

Vrijgesteld van BPM tot en met 2024

De verdere (stimulerings)maatregelen die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen ten aanzien van de emissieloze auto zijn:

  • Emissieloze auto’s blijven vrijgesteld van het betalen van de BPM tot en met 2024. In 2025 betalen zij een vaste voet van € 360 per auto.
  • Emissieloze auto’s blijven tot 2025 vrijgesteld van het betalen van (het rijksdeel van) de MRB. In 2025 betalen emissieloze auto’s een percentage van (het rijksdeel van) de MRB van 25%.
  • Voor particuliere emissieloze auto’s komt er een aflopende kostenefficiënte aanschafsubsidie die begint bij een nog nader te betalen bedrag per auto (2021) en daarna wordt afgebouwd. De eerder genoemde aanschafsubsidie van € 6.000 is niet meer terug te vinden in het akkoord.
  • Ter stimulering van tweedehands emissieloze auto’s worden in overleg met de sector de volgende maatregelen uitgewerkt: het verstrekken van laadtegoed voor de particulier, een kostenefficiënte aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische auto’s in lage segmenten, tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een laadvoorziening thuis en/of een batterijgarantie of batterij lease. Hiervoor wordt in de jaren 2021-2024 € 100 miljoen gereserveerd.

De maatregelen worden in 2024 geëvalueerd.