Fiscale autoplannen pas zomer 2015 bekend

22 oktober 2014 | Door redactie

De publicatie van de tweede autobrief – die eigenlijk op Prinsjesdag werd verwacht – is uitgesteld tot medio 2015. De wijzigingen die al per 2016 moeten ingaan, worden op de valreep nog aan het Belastingplan 2015 toegevoegd.

Het kabinet wil de hervorming van de autobelastingen meenemen in het overleg over de herziening van het belastingstelsel. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten dan per 2017 van kracht worden.

Nota van wijziging bij het Belastingplan 2015

Voor het tussenjaar 2016 voert het kabinet wel alvast een aantal wetswijzigingen door. De verlaagde bijtellingspercentages voor elektrische voertuigen en de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s komen namelijk per 2016 te vervallen. Verder is het kabinet van plan om de CO2-grenzen voor 2016 nog verder aan te scherpen. Dit moet de belastinginkomsten op peil houden en marktverstoring voorkomen.
Werkgevers en de autobranche hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op deze veranderingen. Daarom zijn de wetswijzigingen nog snel toegevoegd aan het Belastingplan 2015 dat nu bij de Tweede Kamer ligt.

CO2-normen voor de bijtelling voor 2015

De aanpassingen aan de CO2-normen voor de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak die per 2015 gaan gelden, stonden al in het Belastingplan 2014. Hieronder vindt u de nieuwe grenswaardes (in gram per kilometer). De nieuwe grenzen gelden alleen voor auto’s van de zaak die in 2015 nieuw worden aangeschaft.

CO2-grenzen bijtelling 2014-2015