Fiscus mag kentekenherkenning gebruiken

13 september 2013 | Door redactie

De Belastingdienst controleert streng op het privégebruik van uw auto van de zaak. U krijgt een naheffingsaanslag als de inspecteur constateert dat uw rittenadministratie niet klopt. Hiervoor mogen ze volgens rechtbank Zeeland-West-Brabant zelfs kentekenherkenning gebruiken.

In deze zaak kreeg een werknemer in 2010 en 2011 een auto van de zaak. Hij gebruikte de auto maar beperkt voor privékilometers en vroeg daarom een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan. De inspecteur vroeg echter de rittenadministratie op en legde op basis van zijn eigen gegevens een naheffingsaanslag met verzuimboete op. De werknemer zou namelijk op een plek zijn geweest, die niet in de rittenadministratie was opgenomen. Hierdoor moest hij het maximale aantal privékilometers wel overschreden hebben.

Niet in strijd met het EVRM

De werknemer vond de naheffingsaanslagen niet terecht. Volgens de rechtbank was het bewijs van de werknemer dat hij jaarlijks minder dan vijfhonderd privékilometer maakte onvoldoende. Uit het beeldmateriaal van Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) bleek duidelijk dat in de rittenadministratie niet alle privékilometers waren vermeld. Het systeem van kentekenherkenning was volgens de rechter ook niet in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Nam de werknemer deze privékilometers mee, dan zou hij het maximale aantal van vijfhonderd privékilometers overschrijden. De naheffingsaanslagen waren dus terecht. 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 mei 2013, ECLI (verkort): 3860