Fiscus wijst alle bezwaren privégebruik auto en BTW af

17 mei 2018 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de bezwaarschriften die vorig jaar zijn ingediend tegen de BTW en het privégebruik van de auto van de zaak allemaal afgewezen. Het bewijs dat moest worden aangeleverd was volgens de fiscus veel te mager.

Op 1 juli 2011 is er een forfaitaire regeling gaan gelden voor de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Er wordt hierbij in principe gerekend met een vast percentage van 2,7% (tool) van de catalogusprijs van de auto van de zaak als de ondernemer/chauffeur geen kilometerregistratie bijhoudt. Sinds de invoering van dit systeem werden er zo’n twee miljoen bezwaren ingediend, onder meer door ondernemers die stelden dat de werkelijke kosten van het privégebruik veel lager waren dan die 2,7%. Al die grieven werden eerder aangemerkt als massaal bezwaar. Vervolgens legde men vier zaken voor aan de Hoge Raad.

Onderbouwing uitgaven nodig

Ons hoogste rechtsorgaan gaf aan dat ondernemers recht hebben op teruggave, als zij door het forfait meer BTW hebben betaald dan nodig was geweest over de (werkelijke) uitgaven die waren toe te rekenen aan het privégebruik. Maar dan moest wel onderbouwd worden dat die kosten daadwerkelijk lager waren.  Als er geen sluitende kilometeradministratie was, moest de ondernemer dus de omvang van het privégebruik (per auto) aannemelijk maken. Volgens de Hoge Raad moest hierbij rekening gehouden worden met:

  • de aard van de onderneming;
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen de onderneming gebruikt wordt;
  • de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van de gebruiker van de auto;
  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor woon-werkverkeer).
     Voor die onderbouwing hadden ondernemers tot 15 juli 2017 de tijd. 

Alle bezwaren afgewezen

 Zo’n 2.000 ondernemers hebben een bezwaar met een onderbouwing van het lagere privégebruik ingediend. De Belastingdienst heeft echter alle bezwaren aan de hand van een onlangs gepubliceerd draaiboek afgewezen.