Geen bijzondere omstandigheid, dan ook geen boekverlies

27 mei 2019 | Door redactie

Vervangt een ondernemer zijn auto, die hij kort voor de vervanging van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen heeft overgedragen, door een auto die hij weer wel tot het ondernemingsvermogen rekent, dan is de overgang van de vervangen auto naar privé geen bijzondere omstandigheid. Er mag dan geen boekverlies worden genomen volgens de rechter.

Als een ondernemer een auto bij aankoop tot zijn ondernemingsvermogen rekent en later tot zijn privévermogen wil rekenen, moet hij aantonen dat sprake is van een bijzondere omstandigheid die deze heretikettering rechtvaardigt. Kan hij dit niet, dan mag hij ook niet het boekverlies nemen dat hij bij de overgang van ondernemings- naar privévermogen zou hebben geleden. 

Nieuwe auto weer ondernemingsvermogen

In deze zaak ging het om een man die op 31 mei 2012 een Audi  had gekocht. Deze rekende hij op dat moment tot zijn ondernemingsvermogen. Hij reed zakelijk en privé met de auto. Aan het eind van 2012 bracht hij de auto over naar zijn privévermogen. In zijn jaarrekening 2012 nam hij voor deze ‘verkoop’ een boekverlies van € 16.700 op. Deze auto ruilde hij op 28 maart 2013 in voor een nieuwe Audi. Deze nieuw auto rekende hij echter weer tot zijn ondernemingsvermogen. De inspecteur vond op basis van deze gegevens dat de oude auto het ondernemingsvermogen helemaal niet had verlaten. Hij corrigeerde daarom het boekverlies.

Correctie van het boekverlies

Bij de rechter bleek dat de man tussen 22 december 2012 en de datum van aankoop van de nieuwe Audi 6.351 kilometer had gereden. De man kon niet aantonen dat dit alleen om privékilometers zou gaan. Daarnaast had hij in 2012 en 2013 een auto in zijn bezit die tot het ondernemingsvermogen behoorde (al ging het dan om verschillende auto’s). Ook gaf de man aan dat hij privé in de auto van zijn vriendin had gereden. Het hof gaf aan dat al deze omstandigheden er niet toe leiden dat er geconcludeerd kon worden dat er sprake was van bijzondere omstandigheden die de heretikettering zou rechtvaardigen. Het verlies mocht de inspecteur dus corrigeren.
 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 mei 2019 (gepubliceerd 17 mei 2019), ECLI (verkort): 3.984