Geen grove schuld bij inschakeling adviseur

8 december 2016 | Door redactie

Er is geen sprake van grove schuld als een ondernemer geen rekening houdt met de bijtelling privégebruik auto van de zaak terwijl dit wel had moeten gebeuren door de door hem ingeschakelde adviseur. Dit heeft Hof Den Haag onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een ondernemer die een navorderingsaanslag kreeg opgelegd omdat hij volgens de fiscus met zijn bestelauto van de zaak (tool) meer dan 500 kilometer privé gereden had. De man had geen rittenadministratie (tool) bijgehouden. Bovenop de navordering volgde ook een vergrijpboete (tool) van 25% op omdat het volgens de inspecteur aan de grove schuld van de ondernemer te wijten was dat de aanslag voor een te laag bedrag was opgelegd. De man gaf aan dat hij zijn aangifte liet verzorgen door een adviseur en hem daarom niets te verwijten viel.

Aan taakuitvoering adviseur niet hoeven twijfelen

Het hof vond dat als een belastingplichtige zich laat bijstaan door een adviseur die hij voor voldoende deskundig mocht houden en aan wiens taakuitvoering hij niet hoefde te twijfelen, er geen aanleiding was dat de belastingplichtige zich zelf inhoudelijk in de autoregeling verdiepte. De regeling bijtelling auto van de zaak is ook niet als een algemeen bekende regeling aan te merken. Aan de man was dan ook geen grove schuld te verwijten. De boete werd dan ook vernietigd.
Een ondernemer kan een vergrijpboete dus ontlopen als hij zijn aangifte door een deskundige laat verzorgen!!
Gerechtshof Den Haag, 23 november 2016, ECLI (verkort): 3518