Geen hogere belasting op nieuwe dieselauto’s

5 februari 2015 | Door redactie

Uit een Kamerbrief van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zou blijken dat dieselrijders in de toekomst te maken krijgen met een lastenverzwaring. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dit echter ontkend. Volgens hem zijn er geen plannen om de belasting op nieuwe dieselauto’s te verhogen.

Staatssecretaris Mansveld heeft op 16 december 2014 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de luchtkwaliteit in Nederland. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat ze zich blijft inzetten voor schoner verkeer. Een belangrijk onderdeel van haar strategie is dat de testprocedures van auto’s beter moeten aansluiten bij de CO2-uitstoot in de praktijk. Het resultaat uit testprocedures bepaalt namelijk ook de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. De staatssecretaris geeft in haar brief aan dat ze in gesprek gaat met staatssecretaris Wiebes van Financiën om de verkoop van het aantal dieselpersonenauto’s te beperken. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het kabinet plannen heeft om de belasting op nieuwe dieselauto’s te verhogen.

Autobrief 2.0 komt eind juni

Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in zijn brief echter aangegeven dat er over deze plannen niet gesproken is. Het is dus nog niet de bedoeling om de belasting op nieuwe dieselauto’s te verhogen. Het kabinet zal de komende tijd wel overleggen over alle auto gerelateerde onderwerpen. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat hij de Autobrief 2.0 met alle autoplannen voor de periode 2017 tot en met 2020 eind juni naar de Tweede Kamer stuurt.