Geen sluitende rittenregistratie door schatting

22 oktober 2012 | Door redactie

U heeft geen sluitende rittenadministratie als u achteraf de beginstanden van de ritten schat. De inspecteur kan zo namelijk niet controleren of u een sluitende rittenregistratie heeft. Dit blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Haarlem.

U hoeft geen rekening te houden met een bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak als u niet meer dan vijfhonderd privékilometers per jaar maakt. Het is mogelijk om hiervoor een Verklaring geen privégebruik auto aan te vragen bij de Belastingdienst. Uw onderneming hoeft dan geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. U moet echter wel een sluitende rittenregistratie bijhouden. Dat dit belangrijk is blijkt ook uit een recente zaak. In deze zaak gaf de Belastingdienst een Verklaring geen privégebruik auto af. In 2009 vroeg de fiscus de man om een vragenlijst in te vullen en de rittenregistratie toe te sturen. De man schatte echter de rittenafstanden en berekende aan de hand daarvan de beginstand. Volgens de inspecteur was dit geen sluitende rittenregistratie en hij legde dan ook over 2008 en 2009 een naheffingsaanslag met boete op.

Achteraf schatten van rittenafstand

De man vond de naheffingsaanslagen niet terecht, omdat volgens hem de rittenregistratie voldoende moest zijn. De rechtbank gaf echter aan dat de Belastingdienst met de methode van de man niet kon controleren of de rittenregistratie sluitend was. Het achteraf schatten van de rittenafstand gaf namelijk een verschil tussen de beginstand van de kilometerteller per rit en de achteraf berekende beginstand. Daarnaast had de man ook een rit van 339 kilometer niet in zijn administratie opgenomen. En voor 2008 gaf de man nog aan dat de niet opgegeven privékilometers uit de gaten in zijn administratie konden worden afgeleid. Er was dus volgens de rechtbank geen sprake van een sluitende rittenadministratie. De naheffingsaanslagen bleven in stand, maar de rechtbank vernietigde wel de boetes.
Rechtbank Haarlem, 13 september 2012, LJN: BX9453