Inzicht in verzekeringskosten auto van de zaak

15 december 2016 | Door redactie

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft recent in antwoord op Kamervragen aangegeven dat een verzekeraar informatie moet verstrekken over de kosten en voorwaarden van een autoverzekering. Het gaat hierbij zowel om het termijnbedrag (de premie) als de eenmalige kosten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet erop toe dat verzekeraars dit inzicht verstrekken.

Voordat de werknemers van uw organisatie een autoverzekering kunnen afsluiten, zal de verzekeraar vragen of deze verzekering een zakelijk karakter heeft. De premie van een verzekering voor de auto van de zaak ligt in de praktijk in veel gevallen hoger dan de premie voor een particuliere verzekering. Daarnaast moet de verzekeraar informatie verstrekken over kosten die op het eerste oog niet zichtbaar zijn bij het afsluiten, ook wel verborgen kosten genoemd.

Inzicht in verborgen kosten

In bestaande regelgeving uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt het mkb tegen verborgen kosten beschermd bij het afsluiten van verzekeringen (e-learning) en beleggingsproducten. Of zzp’ers en het mkb op dit punt even goed beschermd moeten worden als particulieren, zal blijken uit de keuzes die in 2017 worden gemaakt bij de herziening van de Wft. Minister Dijsselbloem van Financiën presenteerde onlangs vijf alternatieven om de regels uit deze wet te herzien.

Geen BTW-aftrek toepassen

In tegenstelling tot de BTW-aftrek voor de (aanschaf)kosten van de auto van de zaak, kunnen organisaties de verzekeringspremie voor wat betreft de auto’s van de zaak niet omlaag brengen door gebruik te maken van aftrek van voorbelasting (tool), oftewel de BTW-aftrek. Dit komt doordat verzekeringen en diensten van tussenpersonen vrijgesteld zijn van BTW