Kilometers auto 0%-tarief tellen mee voor grens bijtelling

8 augustus 2017 | Door redactie

Als een werknemer binnen een kalenderjaar een auto van de zaak met een hoger bijtellingstarief dan 0% inwisselt voor een elektrische auto in het 0%-tarief, kan er toch sprake zijn van een bijtelling. De kilometers die de werknemer privé met de elektrische wagen rijdt, tellen namelijk gewoon mee voor de 500 kilometergrens. Zo oordeelde de rechter onlangs.

De 500 kilometergrens is van belang voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Als een werknemer jaarlijks minder dan 500 kilometer privé rijdt in de auto van de zaak, volgt er namelijk geen bijtelling. De werknemer moet dit dan wel aan kunnen tonen met een rittenadministratie (tool).
In de zaak voor het gerechtshof in Amsterdam draaide het om een werkneemster met een auto van de zaak. In 2013 reed zij van januari tot begin november 376 privékilometers in een auto met 25% bijtelling. In november werd die bolide ingeruild voor een elektrische wagen met 0%-bijtelling.

Grens van 500 kilometer privégebruik overschreden

De werkneemster was ervan uit gegaan dat de kilometers van de elektrische auto niet meetelden voor de 500 kilometergrens. Zij moest in die periode regelmatig naar het ziekenhuis en liet vrienden haar met de elektrische auto brengen en halen. Dat waren 208 kilometers. Daarmee kwam ze dus over het hele jaar gezien boven de 500 kilometer. De inspecteur wees erop dat de kilometers met de 0%-auto wel degelijk meetelden en legde een naheffingsaanslag op voor de loonheffingen van ruim € 3.700.

Gerechtshof heeft begrip voor klacht tegen ‘tegenstijdige’ regels

De werkneemster ging daartegen in bezwaar en in beroep. Haar redenatie kwam erop neer dat het vreemd is dat juist een auto die vanwege het 0%-tarief is vrijgesteld van belasting, via een omweg alsnog tot belastingbetaling leidt. Het hof had wel begrip voor die redenering. De regels lijken innerlijk tegenstrijdig, aldus het hof: ‘Wat de wetgever met de ene hand geeft, wordt dan met een andere hand weer teruggenomen.’
Maar ondanks die begripvolle woorden volgde toch een domper voor de werkneemster. Want de systematiek is nu eenmaal dat als een werknemer gedurende het jaar een nieuwe auto krijgt, alle privékilometers meetellen voor de 500 kilometergrens. En in de parlementaire behandeling van de invoering van het 0%-tarief vond het hof geen aanwijzingen dat de wetgever met dat principe wilde breken. Net als de rechtbank liet het hof de naheffingsaanslag dus in stand.
Gerechtshof Amsterdam, 16 mei 2017, ECLI (verkort): 1979