Laat uw werknemer de bekeuring betalen!

14 september 2011 | Door redactie

Als uw werknemer met een auto van de zaak een verkeersboete krijgt, dan kunt u deze bon het beste op hem verhalen. Als u dat namelijk niet doet, geldt het voordeel in principe als loon waarover u loonheffing moet betalen. Alleen onder bijzondere omstandigheden hoeft u een niet-verhaalde boete niet als loon aan te merken.

Boetes die u niet verhaalt op de werknemer, worden onder voorwaarden niet gezien als loon. Uit een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat dit het geval is als:

  • u geen overeenkomst heeft met uw werknemers waarin staat dat u verkeersboetes zult verhalen en;
  • er geen sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos rijgedrag;
  • u de boete krijgt én;
  • als de werknemer de boete krijgt opgelegd tijdens zijn werkzaamheden.

Zijn al deze voorwaarden van toepassing, dan zal er geen sprake van loon zijn als u de boete niet verhaalt. 

Leg boetebeleid vast in leasecontract

In het leasecontract voor werknemers met een auto van de zaak staat meestal dat eventuele boetes voor rekening van de werknemer zijn. Als u de bekeuring niet verhaalt op de werknemer, voldoet u niet aan de voorwaarden en is dit dus loon. U moet hier dan loonheffing op inhouden door het netto-voordeel te bruteren.
Hoge Raad, 13 juni 2008, LJN: BC8791