Lage BTW-correctie alleen voor zuinige auto’s

26 oktober 2012 | Door redactie

Vorig jaar zomer introduceerde het ministerie van Financiën een vast forfait voor de BTW-correctie, maar dit blijkt nu onnodig te zijn geweest. De reden hiervan was de uitspraak van de rechtbank in Haarlem, die het onderscheid tussen milieuvriendelijke en minder milieuvriendelijke auto’s voor de BTW in strijd vond met het gelijkheidsbeginsel. De advocaat-generaal van de Hoge Raad vindt het onderscheid echter wel gegrond.

Sinds 1 juli 2011 hoefde u niet meer aan te sluiten bij de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. Dit werd losgekoppeld, omdat onderscheid tussen zuinige en niet-zuinige auto’s voor de BTW-correctie niet mocht plaatsvinden. Daarom geldt er sindsdien een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs van de auto van de zaak om de BTW-correctie voor privégebruik aan te geven. Dit BTW-forfait werd ingevoerd door het ministerie van Financiën, dat tevens in hoger beroep is gegaan tegen deze uitspraak. Inmiddels is de zaak door de advocaat-generaal van de Hoge Raad beoordeeld. Deze vindt het onderscheid niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Uitspraak Hoge Raad afwachten

Als de Hoge Raad dit advies overneemt, zal de Belastingdienst alle bezwaren tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak afwijzen. Maar de Hoge Raad is niet verplicht om het advies van de advocaat-generaal te volgen en mag een eigen eindoordeel geven. Deze uitspraak van de advocaat-generaal is vooralsnog dus geen reden om uw bezwaar in te trekken. Mogelijk heeft u bezwaar ingediend voor de BTW-correctie over de eerste helft van 2011 – het forfait gold alleen voor de tweede helft van 2011. Het is nu wachten op het eindoordeel van de Hoge Raad.
Conclusie advocaat-generaal Van Hilten, 1 oktober 2012, LJN: BX9444