Lagere bijtelling door aanpassing auto mogelijk

2 mei 2014 | Door redactie

De CO2-uitstoot van uw auto van de zaak bepaalt in welke categorie bijtelling de auto valt. Als de vastgestelde CO2-uitstoot van een bepaalde auto na de eerste tenaamstelling van het kenteken wordt verlaagd, mag u voor de bijtelling uitgaan van die lagere CO2-uitstoot. Dit maakte rechtbank Gelderland onlangs bekend.

In deze zaak draaide het om een bv die behoorde tot een concern dat personenauto’s importeerde en verhandelde. De manager van de bv kreeg op 2 januari 2012 een nieuwe elektrische personenauto tot zijn beschikking, die hij ook voor privéritten gebruikte. Bij de eerste tenaamstelling in het kentekenregister was de CO2-uitstoot aan de hand van het Certificaat van Overeenstemming vastgesteld op 53 gram per gereden kilometer (gr/km).

Rekening houden met teruggebrachte CO2-uitstoot

De fabrikant van de elektrische auto had in dat jaar echter gewerkt aan een aanpassing waardoor de CO2-uitstoot teruggebracht was naar 47 gr/km. Een officiële instantie die geautoriseerd was om testen conform Europese wet- en regelgeving uit te voeren, certificeerde de auto na aanpassing opnieuw. Daarmee mocht de CO2-uitstoot officieel in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verlaagd worden.
De importeur had van de RDW een ‘Erkenning goedkeuring wijziging constructie’ gekregen, zodat de importeur de auto van de manager zelf kon aanpassen en deze niet ter controle bij de RDW getoond hoefde te worden. Op 30 januari 2013 voerde de importeur deze aanpassing uit.

Actuele gegevens in het kentekenregister zijn bepalend

De bv had in de maandelijkse aangifte loonheffingen echter geen rekening gehouden met de bijtelling voor het privégebruik, omdat zij vond dat ze voor 2013 de op dat moment geldende nihil bijtelling mocht toepassen. Maar de Belastingdienst vond dat de bv de bijtelling op het moment van de eerste tenaamstelling in het kentekenregister in acht moest nemen. Deze was op dat moment 14%. De rechtbank stelde echter de bv in het gelijk. Volgens de rechter moest er namelijk gekeken worden naar de actuele gegevens in het kentekenregister.
Rechtbank Gelderland, 29 april 2014, ECLI (verkort): 2764