Leaseauto niet afgeven bij loonvordering

6 april 2017 | Door redactie

Werknemers die nog loon tegoed hebben van hun failliete werkgever, hoeven hun leaseauto niet in te leveren tot hun volledige salaris is uitbetaald. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

In deze zaak draaide het om de loonvordering van acht chauffeurs op hun werkgever: een failliete taxi-organisatie. Deze werkgever leasete op basis van operational lease diverse auto’s van een leasemaatschappij. Deze auto’s gebruikten de chauffeurs tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Nadat de taxi-organisatie failliet was verklaard, verplichtte de leasemaatschappij de chauffeurs om de leaseauto´s (tool) in te leveren. Hierover ontstond een geschil. De chauffeurs wilden de leaseauto’s namelijk in hun bezit houden totdat de failliete werkgever al het loon had overgemaakt op hun bankrekening.

Leaseauto op basis van de arbeidsovereenkomst

De voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Holland stelde voorop dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst (tool) tussen de werkgever en de acht chauffeurs. Op basis van dit contract kregen de chauffeurs een auto tot hun beschikking. De rechter vond dat de leaseovereenkomsten de arbeidsovereenkomsten versterkten; er was volgens de rechter dus een rechtstreeks verband tussen de leaseauto en de arbeidsovereenkomst. Omdat de werkgever niet aan zijn loonbetalingsplicht had voldaan, mochten de werknemers de auto’s blijven gebruiken van de rechter. De exacte hoogte van de loonvorderingen van de chauffeurs kon de voorzieningenrechter niet vaststellen, maar vanuit het oogpunt van de bescherming van hun werknemersbelangen was de actie van de chauffeurs geoorloofd.

Zekerheid stellen voor de salarissen

Als de leasemaatschappij in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie (tool) in staat is om voldoende zekerheid te stellen voor de salarissen van de chauffeurs, mag de leasemaatschappij in de toekomst echter wel aan de chauffeurs vragen om de auto’s binnen 48 uur af te geven. De voorzieningenrechter begrootte het bedrag waarvoor zekerheid moest worden gesteld op € 35.000 (inclusief kosten).
Heeft u vragen over de leaseovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten van uw organisatie, dan kunt u deze gratis stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. U ontvangt binnen één werkdag reactie en binnen vijf werkdagen een antwoord op maat. Stel direct uw vraag.
Rechtbank Noord-Holland, 8 november 2016, ECLI (verkort): 9783