Milieuzorgtaak OR: kijk naar leaseregeling!

26 februari 2016 | Door redactie

Ondernemingsraden die hun zorgtaak voor het milieu serieus nemen, doen er goed aan om de huidige leaseregeling onder de loep te nemen. Het lijkt er namelijk op dat de Tweede Kamer de nieuwe plannen voor autobelasting steunt. In de Autobrief 2.0 staan flinke wijzigingen die de regelgeving moeten versimpelen en de uitstoot verlagen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de voorstellen uit de Autobrief 2.0 (tool)  uitgewerkt in een wetsvoorstel en toegestuurd aan de Tweede Kamer. In deze brief staan voorstellen om de autobelastingen voor de auto van de zaak aan te passen. Hierdoor gelden er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën: 4% en 22%. Alleen volledig elektrische auto’s vallen dan nog onder de lagere bijtelling van 4%.

OR heeft wettelijke zorgtaak om milieubeleid te bevorderen

De OR die zijn zorgtaak voor het milieu serieus neemt, kan zich over de leaseregeling van zijn organisatie buigen. Deze speciale taak van de OR is vastgelegd in artikel 28 lid 4 WOR (Wet op de ondernemingsraden). Nu er nog maar één lage bijtelling voor milieuvriendelijke auto’s overblijft, is een kritische blik op de leaseregeling geen overbodige luxe. Leasecontracten lopen vaak voor een periode van vier jaar. Kijk hoe dit is geregeld binnen uw organisatie en doe op basis van uw initiatiefrecht (artikel 23 WOR) een voorstel aan uw bestuurder.