Na 60 maanden geen 22% maar 25% bijtelling

3 augustus 2017 | Door redactie

Op 1 juli 2017 liep voor de allereerste auto’s van de zaak de zogenoemde 60-maandenregel af. Dat betekent dat de betreffende werknemers vanaf dat moment méér gaan betalen voor het privégebruik van hun (lease)auto.

Als een werknemer een auto van de zaak heeft die hij ook (meer dan 500 kilometer per jaar) privé gebruikt, moet de werkgever voor dit privégebruik een percentage bij zijn belastbare loon tellen. De afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen geweest in de bijtellingspercentages. Er is toen afgesproken dat het verlaagde bijtellingstarief vanaf het moment van eerste tenaamstelling maximaal 60 maanden lang onveranderd blijft. Dit geldt ook als de auto van eigenaar wisselt; het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn gekoppeld aan het kentekenbewijs.

Nieuwe bijtelling is 25% van cataloguswaarde

Voor de eerste auto’s die onder deze regel vielen, is de termijn van 60 maanden in juli 2017 verstreken. Dat betekent dat voor diezelfde auto méér moet worden bijgeteld. Op de laatste dag van de termijn van 60 maanden moet de werkgever het nieuwe bijtellingspercentage (tool) bepalen volgens de normen die op dat moment gelden.
In 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak 22% van de cataloguswaarde van de auto. Voor auto’s die eerder 60 maanden lang onder een verlaagd tarief vielen maar hier nu niet meer voor in aanmerking komen, geldt na afloop van die 60 maanden echter de standaardbijtelling die op 31 december 2016 gold: 25%. Er start dan niet opnieuw een bijtellingsvaste periode van 60 maanden; sinds 1 januari 2017 wordt na afloop van de 60-maandenperiode jaarlijks getoetst wat de bijtelling moet zijn.

Opnieuw 60 maanden verlaagde bijtelling

Auto's zonder CO2-uitstoot vallen na de 60-maandenperiode opnieuw onder een verlaagd bijtellingstarief. De bijtelling voor deze auto’s bedraagt 7%.