Na overname blijft de auto van de zaak

21 november 2012 | Door redactie

Bij het overnemen van een andere bv komt veel kijken, niet in de laatste plaats met betrekking tot de voor u nieuwe werknemers. Als hun nieuwe werkgever kunt u namelijk niet zomaar hun arbeidsvoorwaarden wijzigen; deze moeten hetzelfde blijven als bij hun vorige werkgever. Had een werknemer een auto van de zaak tot zijn beschikking en is dat bij u niet meer nodig, dan kunt u de auto echter niet zomaar afschaffen. Dit blijkt uit een rechtszaak bij de kantonrechter in Leeuwarden.

In deze zaak ging het om een werknemer met een auto van de zaak, die hij ook privé mocht gebruiken. Nadat de onderneming waarbij hij in dienst was werd overgenomen, kreeg hij een andere functie, waarvoor de auto van de zaak niet meer nodig was. Zijn werk zou voornamelijk plaatsvinden op kantoor. De nieuwe werkgever vond de auto van de zaak dus niet meer nodig en wilde die arbeidsvoorwaarde daarom intrekken. Volgens de werknemer was dit echter niet mogelijk, omdat hij bij de overname van de onderneming recht bleef houden op de arbeidsvoorwaarden die hij met zijn vorige werkgever was overeengekomen. Bovendien was hierin geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen. De nieuwe werkgever kwam de werknemer tegemoet door hem een leaseauto van een vertrekkende collega aan te bieden tot het einde van de leaseperiode. Dat vond de werknemer echter onvoldoende en daarom stapte hij naar de rechter. 

Werkgever moet met goed voorstel komen

De rechter oordeelde dat er bij afwezigheid van een eenzijdig wijzigingsbeding beoordeeld moet worden of de werknemer op basis van goed werknemerschap toch moet instemmen met de nieuwe arbeidsvoorwaarden, als de werkgever deze voor iedereen gelijk wil trekken. Als de werkgever zijn werknemer  in deze zaak een redelijk aanbod had gedaan om hem tegemoet te komen, had de werknemer hiermee akkoord moeten gaan. De rechter vond het feit dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden wilde harmoniseren echter te weinig om het lijf hebben. De werknemer bleef dus het recht houden op een auto van de zaak, zelfs na afloop van de leaseperiode.
Kantonrechter Leeuwarden, 1 augustus 2012, LJN: BX3980