Navigatiesystemen raken mogelijk na 7 april verdwaald

Met de auto van de zaak navigeren kan vanaf 7 april wel eens lastig zijn voor werknemers. In de nacht van 6 op 7 april vindt namelijk de zogeheten ‘GPS-omwenteling’ plaats. Deze GPS-omwenteling is een soort reset en kan als gevolg hebben dat navigatiesystemen de bestemming niet meer kunnen vinden.

25 maart 2019 | Door redactie

Het Agentschap Telecom waarschuwt automobilisten die gebruikmaken van navigatiesystemen. Nog voor het ochtendgloren op 7 april krijgen alle navigatiesystemen een aanpassing. Deze GPS-omwenteling houdt in dat de tellers van navigatiesystemen weer op nul springen. Sommige navigatiesystemen kunnen de GPS-omwenteling niet goed verwerken en raken van slag. Het gevolg hiervan is een achterlopende teller. Dat is een probleem omdat GPS-systemen afhankelijk zijn van een nauwkeurige tijdsmeting om de positie te kunnen bepalen. Werknemers die navigeren in de auto van de zaak kunnen na 7 april dus ineens verdwaald raken op weg naar een afspraak of met een tergend traag systeem te maken krijgen.

Check of navigatiesysteem problemen geeft

Wat te doen om problemen te voorkomen? Het Agentschap Telecom adviseert om navigatiesystemen te updaten en zo nodig de leverancier te benaderen. Kijk op de website (tool) van uw leverancier of daar informatie op te vinden is. Zo kunt u op de websites van TomTom, Garmin en Renault checken of een bepaald type (ingebouwd) navigatiesysteem naar verwachting problemen geeft na de GPS-omwenteling. Controleer daarnaast na 7 april regelmatig of de systemen in auto’s van de zaak (tool) nog functioneren. Problemen als gevolg van de GPS-omwenteling kunnen ook nog na enkele dagen, weken of zelfs jaren de kop opsteken. De verwachting is dat met name navigatiesystemen die meer dan tien jaar oud zijn problemen geven, maar de adviezen gelden voor alle bezitters van navigatiesystemen.