Nieuw forfait 2,7% voor BTW-correctie auto

4 juli 2011 | Door redactie

U kunt voor de bepaling van de BTW-correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs gebruiken. De koppeling tussen de BTW-correctie en de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting is verdwenen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit recent bekend gemaakt in een besluit dat per 1 juli 2011 in werking is gegaan.

In het bericht ‘BTW-correctie privégebruik moet nul zijn’ kon u lezen dat de rechtbank in Haarlem vond dat de regeling van de BTW-correctie voor privégebruik van een auto van de zaak in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Volgens deze regels mocht u de volledige BTW aftrekken en moest u een correctie maken voor het privégebruik in de laatste BTW-aangifte van het jaar. Voor deze BTW-correctie sloot de wet aan bij de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. De hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van de zuinigheid van de auto. Deze zuinigheid bepaalde hierdoor ook deels de hoogte van de BTW-correctie voor privégebruik. Volgens de rechtbank was dit onderscheid niet terecht en kon de ondernemer aansluiten bij het lagere bijtellingspercentage in de loonbelasting en was een lagere BTW-correctie van toepassing. Dit zou grote financiële gevolgen kunnen hebben, omdat dan mogelijk aangesloten kan worden bij een correctie van 0% voor de elektrische auto. Een BTW-correctie is dan helemaal niet meer mogelijk.

Per 1 juli een vast forfait

De wetgever had dan ook al aangekondigd om in te grijpen en zo de gevolgen van deze uitspraak te beperken. In een recent besluit heeft de staatssecretaris aangegeven dat u per 1 juli 2011 gebruik kunt maken van een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) van de auto als BTW-correctie voor het privégebruik. De bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting speelt hierbij geen enkele rol meer. Het is echter ook mogelijk om aan te sluiten bij het werkelijke gebruik van de auto van de zaak. In uw administratie moet u dan wel goed bijhouden welke kilometers u privé en zakelijk maakt.
Het is nu alleen nog even de vraag hoe de fiscus zal omgaan met de BTW-correctie over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011. Dit hangt mede af van de uitkomst van het hoger beroep dat de Belastingdienst heeft ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank in Haarlem.