Nieuwe dieselauto’s nog niet zwaarder belast

6 februari 2015 | Door redactie

Een Kamerbrief van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu wekt de indruk dat het kabinet plannen heeft om de belasting op nieuwe dieselauto’s te verhogen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dit echter ontkend. Volgens hem zijn er geen plannen om de belasting op nieuwe dieselauto’s te verhogen.

Staatssecretaris Mansveld Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de luchtkwaliteit in Nederland. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat ze zich blijft inzetten voor schoner verkeer om zo de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Daarnaast geeft ze aan in gesprek te gaan met staatssecretaris Wiebes van Financiën om de verkoop van het aantal dieselpersonenauto’s te beperken. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het kabinet plannen heeft om de belasting op nieuwe dieselauto’s te verhogen. In een brief heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs aangegeven dat er over deze plannen niet gesproken is. Het is dus (nog) niet de bedoeling om de belasting op nieuwe dieselauto’s te verhogen.

Alle plannen in de Autobrief 2.0

Het kabinet zal de komende tijd wel overleggen over alle auto gerelateerde onderwerpen. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat hij de Autobrief 2.0 met alle autoplannen voor de periode 2017 tot en met 2020 eind juni naar de Tweede Kamer stuurt.