Nieuwe rekenhulp voor auto van de zaak

21 januari 2016 | Door redactie

Uw organisatie kan de verschuldigde BTW over het privégebruik van de auto van de zaak voortaan uitrekenen met een nieuwe rekenhulp van de Belastingdienst. Na het invullen van de gevraagde informatie, toont de rekenhulp de BTW die betaald moet worden over het privégebruik van de auto van de zaak.

Dient uw organisatie per maand de BTW-aangifte in? In dat geval moet de laatste BTW-aangifte over december 2015 uiterlijk 31 januari 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij vraag 1d van deze aangifte moet de BTW over het privégebruik van de personenauto of bestelauto van de zaak (tools) komen te staan. De Belastingdienst maakt de berekening van dit bedrag nu gemakkelijker met de onlangs gepubliceerde rekenhulp.

Een sluitende rittenadministratie is noodzakelijk

De nieuwe rekenhulp is alleen geschikt voor de boekjaren vanaf 2011. Uw organisatie kan dus voor vijf jaren berekenen hoeveel BTW er wordt of moet worden afgedragen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Zonder sluitende rittenadministratie (tool) is het niet mogelijk om de tool in te vullen omdat de berekening dan anders verloopt. De rekenhulp is ook niet van toepassing als de werknemer een eigen bijdrage voor de auto van de zaak betaalt of als er door uw organisatie goederen of diensten geleverd worden waarvoor geen BTW wordt afgedragen.

De rekenhulp bestaat uit een aantal stappen

De BTW op de aanschaf, onderhoud en gebruik mag uw organisatie aftrekken. Dit geldt ook voor lease-auto’s. De rekenhulp bestaat uit de volgende stappen:

  • ten eerste vult uw organisatie het jaar in waarover de BTW wordt berekend;
  • vervolgens vraagt de rekenhulp naar de datum waarop de auto is aangeschaft en de eventuele inruildatum of verkoopdatum;
  • daarna vult uw organisatie in of de auto is overgebracht naar het privévermogen;
  • vervolgens vraagt de rekenhulp naar de kosten (tool): aanschafkosten en gebruikskosten;
  • als laatste vraagt de rekenhulp naar de begin- en eindstand van de kilometerteller en het totaal aantal zakelijke en privékilometers.