Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden

7 juni 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. Hieruit blijkt dat het kabinet de aanschaf van nulemissieauto’s financieel en fiscaal flink zal gaan aanmoedigen. De fiscale stimulering van plug-in hybride auto’s wordt afgebouwd.

Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs gereageerd op vragen uit de Eerste Kamer in een memorie van antwoord op het wetsvoorstel. Hierin geeft hij aan dat het kabinet vol inzet op het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s. De fiscale voordelen voor plug-in hybride auto’s (tool) zullen stapsgewijs worden afgebouwd. Voor de aanschaf van tweedehands plug-in hybride auto’s met een CO2 uitstoot van 1-50 gram per kilometer blijft het huidige aantrekkelijke tarief in de motorrijtuigenbelasting tot en met 2020 bestaan. 

Tussentijdse evaluatie in 2018

Wiebes is zich ervan bewust dat door het wetsvoorstel het gebruik van nulemissieauto’s flink zal kunnen gaan toenemen. Hij zegt daarom toe de maatregelen uit het wetsvoorstel in het voorjaar van 2018 al te gaan evalueren. Mocht dan blijken dat het gebruik van nulemissieauto’s het risico van oversubsidiëring met zich meebrengt, dan zal hij via een wetsvoorstel de korting op het bijtellingspercentage voor deze auto’s aanpassen. Vanaf 2017 geldt voor alle auto’s van de zaak de 22%-bijtelling, behalve voor nulemissieauto’s. Hiervoor blijft een bijtelling van 4% gelden.