Ondanks achteraf opgestelde registratie geen bijtelling

Het valt niet mee om onder de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak uit te komen. Althans, niet zonder goede administratie. Toch heeft een bv bij de rechter de bijtelling van tafel gekregen, en dan nog wel met een achteraf opgestelde kilometerregistratie.

9 juni 2020 | Door redactie

De bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak blijft alleen achterwege als er per jaar minder dan 500 privékilometers mee worden gemaakt. De meest waterdichte methode om de bijtelling te voorkomen is een sluitende rittenregistratie (tool), met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ (tool) van de Belastingdienst. Of bij een bestelauto, de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’.

Kilometerregistratie achteraf opgesteld

Zulke verklaringen waren er bij de bv in deze zaak niet. Maar toch had de onderneming geen bijtelling (tool) toegepast voor een Nissan-bestelauto. Die was ter beschikking gesteld aan één van de directeuren van de onderneming in tentverhuur en catering. De inspecteur vond dat de bv wél had moeten bijtellen in de periode 2011 tot en met 2014. Hij legde een naheffingsaanslag voor de loonheffingen op van ruim € 6.500 én een vergrijpboete.
De bv was het daar niet mee eens en legde de zaak uiteindelijk voor aan de rechter. Daarbij leverde de onderneming ook een kilometerregistratie in van de Nissan, achteraf opgesteld op basis van verstuurde facturen. Daaruit bleek dat er in deze 4 jaar achtereenvolgens 79, 24, 231 en 138 privékilometers waren gemaakt. De bv kreeg gelijk bij de rechtbank, maar de inspecteur ging in hoger beroep.

Gerechtshof vindt bewijs overtuigend genoeg

Voor het gerechtshof moest de bv dus opnieuw overtuigend aantonen dat de grens van 500 privékilometers niet was overschreden. Naast de rittenregistratie wees de bv daarvoor onder meer op een ‘tellerrapport’ van de RDW, met daarin de jaarlijkse kilometerstanden van de bestelauto. Ook was de parkeerplaats zo ingericht dat de Nissan in feite ingebouwd stond door de andere bestelauto’s van de cateraar. Die andere bestelauto’s waren bovendien veel geschikter om een privéritje mee te maken. Dat alles maakte privégebruik van de Nissan ‘onwaarschijnlijk’,  aldus de bv.
Ondanks dat er voor het niet toepassen van de bijtelling een zware bewijslast geldt, vond het hof dat de bv daarin geslaagd was. De hiaten die de inspecteur zag in de kilometerregistratie had de bv tijdens de zitting voldoende weerlegd. De naheffingsaanslag ging dus van tafel.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 mei 2020, ECLI (verkort): 4170