Ook Advocaat-Generaal vindt 25% bijtelling geen discriminatie

19 maart 2018 | Door redactie

Advocaat-Generaal Niessen van de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat er niks mis is met de hogere bijtelling van 25% die werknemers voor het privégebruik van hun auto van de zaak van vóór 2017 moeten blijven betalen.

Auto’s van de zaak die ook privé worden gebruikt en vóór 2017 voor het eerst te naam zijn gesteld, houden het toen geldende bijtellingspercentage (tool). Voor auto’s zonder korting in verband met een lage CO2-uitstoot bedraagt die bijtelling 25%. Is er wel sprake van een verlaagd bijtellingspercentage, dan blijft dit verlaagde tarief 60 maanden van kracht. Daarna gaat voor de betreffende auto van de zaak alsnog het tarief van 25% gelden.

Overgangsregeling Wet uitwerking Autobrief 2

Veel werknemers zijn niet erg te spreken over deze overgangsregeling uit de Wet uitwerking Autobrief 2 (tool); zij vinden dat er sprake is van discriminatie, omdat werknemers voor het privégebruik van exact dezelfde auto met een datum eerste toelating (DET) in of na 2017 maar 22% bijtelling hoeven te betalen.

Geen sprake van discriminatie

De rechtbank in Den Haag oordeelde vorig jaar in een aantal specifieke zaken dat er geen sprake was van een ongeoorloofde ongelijke behandeling van gelijke gevallen. De wetgever had namelijk verschillende goede redenen om deze overgangsregeling in te voeren. Ook werden de betreffende werknemers door het onderscheid van 3% niet getroffen door een buitensporige of onredelijke last.  
Inmiddels is één van deze zaken bij de Hoge Raad beland. Advocaat-Generaal Niessen heeft nu geconcludeerd dat het oordeel van de rechtbank terecht was en op de juiste gronden is genomen. Het cassatieberoep is wat hem betreft dan ook ongegrond. Het is nog even afwachten of de Hoge Raad de conclusie van de Advocaat-Generaal zal volgen.
Conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad, 27 februari 2018, ECLI (verkort): 201