Ook bijtelling bij vergoeding alle autokosten

Als een werknemer zakelijk met zijn eigen auto reist, moet u ervoor zorgen dat de reiskostenvergoeding die hij hiervoor ontvangt, niet zo ruim is dat uw onderneming alle autokosten van de werknemer vergoedt. In dat geval is er namelijk sprake van een verkapte auto van de zaak, met alle gevolgen van dien.

22 augustus 2013 | Door redactie

Reist een werknemer voor zijn werk met zijn eigen auto, dan mag uw onderneming € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Wilt u een ruimere vergoeding geven, dan moet u de rest bij het loon van de werknemer tellen en normaal belasten.

Bijtelling voor privégebruik bij het loon tellen

Het is echter wel belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw onderneming niet de (nagenoeg) complete autokosten van de werknemer voor zijn rekening neemt. Als de reiskostenvergoeding die de werknemer ontvangt (nagenoeg) kostendekkend is, is er namelijk sprake van een verkapte auto van de zaak. Dat betekent dat u – net als bij een auto van de zaak – een bijtelling voor privégebruik bij het belaste loon van de werknemer moet tellen.

Extra kosten voor werknemer en onderneming

Als de werknemer in een (niet-zuinige) auto rijdt met een cataloguswaarde van € 25.000, moet u in zo’n geval op jaarbasis 25% van deze cataloguswaarde bij het loon van de werknemer tellen. Dat betekent dat de werknemer maandelijks over een extra bedrag van € 520,83 loonbelasting/premie volksverzekeringen moet betalen. Ook voor uw onderneming is dat een flinke ongewenste kostenpost. U moet dan tot en met het maximumpremie- en -bijdrageloon van € 50.853 per jaar premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet over de bijtelling afdragen.