Ook onder de 500 kilometer bijtelling betalen

4 mei 2012 | Door redactie

De regeringspartijen VVD en CDA samen met GroenLinks, D66 en de Christenunie hebben in zeer korte tijd een bezuinigingsakkoord bereikt. De bezuinigingen hebben ook betrekking op de bijtelling die leaserijders betalen of juist niet betalen! Vanaf 2013 moet namelijk elke leaserijder bijtelling betalen voor het privégebruik van de leaseauto. Ook als u minder dan 500 privékilometers per jaar maakt. Nu heeft u dan nog vrijstelling voor de bijtelling, maar vanaf volgend jaar kan uw leaseauto u duizenden euro's kosten.

Rijdt u in een auto van bijvoorbeeld € 20.000 met een bijtelling van 25% en valt u onder een belastingtarief van 52% dan bent u vanaf 2013 jaarlijks € 2.600 kwijt aan bijtelling. Zelfs als u minder dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Rijdt u nu minder dan 500 kilometer per jaar privé, dan kunt u met een verklaring geen privégebruik voorkomen dat u bijtelling moet betalen. U moet wel aan de hand van een rittenadministratie aan kunnen tonen dat u daadwerkelijk minder dan 500 kilometer privé heeft gereden met de auto van de zaak. In de praktijk leidde dit tot extra administratie, omdat alle rittenregistraties bijgehouden en gecontroleerd moeten worden.

Nieuwe of bestaande leasecontracten

Het ministerie van Financiën weet nog niet of de regeling alleen voor nieuwe leasecontracten geldt of dat bestaande leasecontracten ook onder het nieuwe regime gaan vallen. Of bestelauto's onder dit regime gaan vallen staat ook nog niet vast. De invoering van deze maatregel moet de kosten financieren die het verlagen van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% met zich heeft meegebracht.