Parkeergegevens leaserijders toch naar fiscus

20 augustus 2014 | Door redactie

Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat de Belastingdienst het recht heeft om de parkeergegevens op te vragen van automobilisten die parkeren via sms of smartphone. De fiscus heeft wel beloofd om de gegevens die niet nodig zijn voor controles meteen te vernietigen.

In het bericht ‘Fiscus krijgt parkeergegevens leaserijders niet’ las u al dat de Belastingdienst online parkeergegevens wil gebruiken om te controleren of deze voor werknemers met een auto van de zaak in lijn zijn met hun rittenregistratie. Bij het betalen van parkeerkosten via sms, internet, smartphone of app worden immers gegevens over kenteken, locatie, datum en tijdstip van het parkeren geregistreerd, dus voor de Belastingdienst is dit belangrijke controle-informatie.

Gegevensuitvraag past binnen bevoegdheden Belastingdienst

Een grote dienstverlener van dit zogenoemde belparkeren wilde de door de fiscus gevraagde informatie niet delen. De rechter bepaalde toen dat de gegevensuitvraag van de Belastingdienst inderdaad een te grote schending van de privacy van de betrokken automobilisten was.
De Belastingdienst ging in hoger beroep. Het hof vond dat het verzoek wel netjes paste binnen de bevoegdheden van de fiscus volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De gegevensuitvraag was wel een inbreuk op de privacy van gebruikers, maar niet buitenproportioneel, aangezien de fiscus ook een zeer groot aantal voertuigen moet controleren op onder meer correcte toepassing van de bijtelling. Het gaat al om zo’n 2,5 miljoen kentekens die bij de Belastingdienst geregistreerd zijn als zakelijk gebruikte auto.

Parkeergegevens zonder koppeling direct vernietigd

Daarnaast besloot het hof dat de fiscus wel degelijk aan de privacy van de gebruikers heeft gedacht: er zijn geen persoonsgegevens opgevraagd en de parkeergegevens van auto’s die niet tot de te controleren categorieën behoren, worden na de eerste selectie direct vernietigd. Alleen als er een koppeling gelegd kan worden tussen een geparkeerd voertuig en de lijst van zakelijk gebruikte auto’s, zal de fiscus de correcte toepassing van de bijtelling verder onderzoeken.
De dienstverlener gaat de opgevraagde gegevens nu alsnog binnen 14 dagen aan de Belastingdienst aanleveren.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 augustus 2014, ECLI (verkort): 2803