Per 2022 regels voor CO2-uitstoot verkeer werknemers

10 november 2020 | Door redactie

Organisaties zorgen voor veel CO2-uitstoot via het woon-werkverkeer en zakelijke verkeer van werknemers. Op internetconsultatie.nl is een conceptregeling gepubliceerd die werkgevers vanaf 2022 aan het werk zet voor het verlagen van die CO2-uitstoot.

De ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ is onderdeel van het Klimaatakkoord en geldt voor werkgevers met minimaal 100 werknemers. Het kabinet verlangt van grote werkgevers dat zij de CO2-uitstoot die ontstaat door het reisgedrag van werknemers, gaan monitoren. Als u zich geroepen voelt om over het concept van de regeling uw mening te delen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kunt u dat tot en met 26 november 2020 doen.

Rapportageplicht voor maximum CO2-uitstoot per kilometer

De regeling vult het Besluit activiteiten leefomgeving aan. Het doel is om de CO2-uitstoot van ‘werkgebonden personenmobiliteit’ in 2030 te reduceren met één megaton ten opzichte van 2022. De regeling bevat een norm voor een maximaal aantal gram CO2-uitstoot per gereisde kilometer, in eerste instantie alleen voor zakelijke mobiliteit (96 gram per kilometer) en vanaf 2026 mogelijk ook voor woon-werkmobiliteit. Werkgevers kiezen zelf hoe ze de norm willen halen. Vanaf 2022 moeten ze jaarlijks met behulp van een rekentool aan RVO.nl rapporteren over de uitstoot op basis van het aantal gereisde kilometers door werknemers én over de genomen maatregelen om aan de norm te voldoen. Wie niet rapporteert, loopt het risico beboet te worden.

Werknemer kan minder, anders of schoner zakelijk reizen

De CO2-uitstoot valt door de werknemers te verlagen door minder, anders of ‘schoner’ te reizen. Mogelijk kan een werknemer vaker fietsen, het ov gebruiken of een elektrische auto van de zaak rijden. Voor sommige sectoren – zoals sectoren waar thuiswerken niet mogelijk is en waar tijdens de werkdag veel moet worden gereisd – kan de norm problemen opleveren. Maar het kabinet wil niet op voorhand al maatwerkregels voor sectoren opstellen.
Organisaties moeten ook bedenken wie deze klimaattaak intern gaat oppakken. Een samenwerking tussen meerdere (staf)afdelingen ligt voor de hand. Om draagvlak voor de (arbeidsvoorwaardelijke) veranderingen te creëren en de arbeidsjuridische kant uit te zoeken (wie geldt er binnen deze regeling als werknemer in de organisatie?), zal ook de inzet van de HR-afdeling nodig zijn.

Bijlagen bij dit bericht