Pilot met variabele bijtelling van start

Onlangs is een pilot gestart waarin de effecten worden onderzocht van het betalen van een bijtelling per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand.

10 augustus 2020 | Door redactie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS) en vindt plaats in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de MobiliteitsAlliantie. De pilot ging op 1 augustus van start.

Flexibeler reizen en reisgedrag veranderen

Het ter beschikking stellen van een auto van de zaak heeft grote gevolgen voor de loonadministratie van een werkgever. De Belastingdienst heeft de berekening en administratieve verwerking van de bijtelling privégebruik auto van de zaak (tool) bij de werkgever gelegd. Een werknemer die met de auto meer dan 500 privékilometers per jaar maakt, moet voor dit privévoordeel een bijtelling op zijn loon krijgen. Het bedrag dat de werkgever bij het loon moet optellen is een vast percentage van de cataloguswaarde van de auto. Met de pilot ‘variabele bijtelling op privékilometers’ wordt onderzocht of werknemers die bijtelling betalen gestimuleerd worden om flexibeler te reizen en hun reisgedrag te veranderen als zij in plaats van een vast bedrag aan bijtelling, een bedrag per gereden privékilometer betalen. Daarnaast wordt in de pilot onderzoek gedaan naar het effect op de auto-gerelateerde belastinginkomsten en naar de fraudegevoeligheid van een toekomstig op te zetten afrekensysteem.

Zakelijke ritten niet meegenomen

Zakelijke rijders rijden volgens de VZR gemiddeld 13.000 km per jaar voor privédoeleinden. Dit experiment onderzoekt of de invoering van een variabele bijtelling effect heeft op deze privéritten. Zakelijke ritten blijven buiten beschouwing. Omdat de pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met SKRRS, kan het effect worden gemeten bij deelnemers die al een rittenregistratiesysteem hebben.