Recht op leaseauto niet zomaar ontnemen

4 september 2013 | Door redactie

Heeft u een auto van de zaak ter beschikking gesteld aan een werknemer, dan kunt u de auto niet zomaar schrappen uit de arbeidsvoorwaarden. Dit blijkt ook uit een recente rechtszaak van Rechtbank Midden-Nederland.

De werknemer in deze zaak kwam in 2008 in dienst als adviseur en kreeg een leaseauto toegewezen. Het ter beschikking stellen van een leaseauto was gebonden aan een aantal criteria waaronder het aantal zakelijke kilometers. De werknemer kreeg pas een leaseauto als hij meer dan 17.500 zakelijke kilometers maakte. Het aantal zakelijke kilometers die de adviseur jaarlijks zou afleggen werd geschat op ongeveer 20.000, zodat hij in aanmerking kwam voor een leaseauto. In de afgelopen jaren bleek dat de adviseur minder zakelijke kilometers had gereden. Begin 2013 liep het leasecontract af en besloot de werkgever het recht op een leaseauto in te trekken. De adviseur was het hier niet mee eens, omdat hij meende dat een leaseauto onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden was geworden. Hierop spande de werknemer een rechtszaak aan.

Nieuwe beoordeling was onduidelijk

De kantonrechter oordeelde in het voordeel van de adviseur. De werkgever moest alsnog een leaseauto ter beschikking stellen aan de adviseur. Volgens de kantonrechter was een leaseauto onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en had de werkgever niet expliciet duidelijk gemaakt dat bij afloop van het leasecontract opnieuw beoordeeld zou worden of de adviseur weer recht had op een leaseauto. Bovendien had de werkgever ook in de tussenliggende jaren geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de leaseauto tussentijds terug te nemen als de adviseur niet de afgesproken aantal zakelijke kilometers per jaar zou afleggen.
Rechtbank Midden-Nederland, 31 juli 2013, ECLI (verkort): 3096