Rekenkamer wil doorlichting van autobelastingen

Autobelastingen zorgen voor een stabiele inkomstenstroom en dragen bij aan luchtkwaliteits- en klimaatdoelen. Doen zij dat niet, dan moeten ze worden heroverwegen. Dat is de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer aan Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën.

3 december 2019 | Door redactie

In een recent onderzoek bracht de Algemene Rekenkamer de financiële prikkels in de autobelastingen in kaart. Veel vrijstellingen, teruggaven en kortingen dragen volgens de Algemene Rekenkamer niet bij aan de hoofddoelen van de autobelastingen. Hoewel autobelastingen een stabiele inkomstenstroom vormen voor het Rijk, vindt de Algemene Rekenkamer dat de stabiliteit van de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en accijnzen onder druk staat. Dat komt doordat het Rijk streeft naar een forse toename van elektrische auto’s. 

Prikkels niet optimaal ingericht

Ook vindt de Algemene Rekenkamer dat de prikkels in de autobelastingen met het oog op de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen niet optimaal zijn ingericht. Zij komen niet tegemoet aan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Omdat de BPM en de motorrijtuigenbelastingen (MRB) niet zijn gebaseerd op feitelijke uitstoot, is het niet mogelijk de belastingtarieven daar direct aan te koppelen. Een automobilist die weinig kilometers rijdt, betaalt evenveel BPM en MRB als een automobilist die hetzelfde type voertuig intensief gebruikt.
Naar aanleiding van het onderzoek beveelt de Algemene Rekenkamer de staatssecretaris van Financiën aan om de regelgeving rond de waardebepaling en het bijtellingspercentage (tool) van het voordeel van privégebruik van de auto van de zaak beter te onderbouwen.

Reactie staatssecretaris van Financiën

In een reactie geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat een aantal bijzondere regelingen in aanmerking komen voor heroverweging. Volgens de staatssecretaris geeft de Algemene Rekenkamer terecht aan dat een aantal bijzondere regelingen zowel tegen het opbrengstendoel als tegen het luchtkwaliteits- en klimaatdoel van de autobelastingen kunnen inwerken. Daarnaast kunnen deze bijzondere regelingen leiden tot ongelijke belastingdruk tussen burgers en bedrijven en maken zij het stelsel ingewikkelder.

Bijlagen bij dit bericht