Ritje naar huis voor lunch is zakelijk

24 november 2011 | Door redactie

Medewerkers die tussen de werkzaamheden door naar huis gaan met de auto van de zaak, hoeven deze kilometers niet bij de privékilometers te tellen. Zulke ritten vallen onder woon-werkverkeer. Zo bleek uit een recent oordeel van de Hoge Raad dat een rit tussen de woning en de werkplek op elk moment van de dag als woon-werkverkeer telt. Zulke ritten met de auto van de zaak behoren dus niet tot de gemaakte privékilometers waarover uw medewerkers bijtelling moeten betalen.

Om bijtelling voor een auto van de zaak te voorkomen kunnen medewerkers kilometerregistratie bijhouden. Er geldt een bijtelling, tenzij ze niet meer dan 500 kilometers per jaar rijden. De gemaakte kilometers tussen de woning en het adres waar de werkplek is gevestigd, tellen niet mee als privékilometers.  

Uitleg is nergens terug te vinden

In de zaak van de Hoge Raad rekende een directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn rit naar huis om daar te lunchen en enige werkzaamheden te verrichten niet als privékilometers, maar als woon-werkverkeer. De inspecteur dacht hier anders over en paste de bijtelling privégebruik auto toe. Vervolgens legde hij de dga een naheffingsaanslag loonbelasting/premie op.
De dga was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Zowel de rechtbank als het hof oordeelden in het voordeel van de dga en vernietigden de aanslag. De staatssecretaris van Financiën ging hierop in cassatie. Hij definieert woon-werkverkeer als de rit aan het begin van de werkdag van woning naar werk en de rit aan het eind van de werkdag van werk naar woning. De Hoge Raad stelde dat deze uitleg nergens terug te vinden is en dat daarom de ritten gedurende de werkdag tussen de woning en de plaats van de werkzaamheden ook tot het woon-werkverkeer behoren.
Hoge Raad, 11 november 2011, ECLI:
BU3782