Speel voor 2016 in op lagere bijtelling auto

30 november 2015 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe bijtellingspercentages voor het privégebruik van een auto van de zaak. Hierdoor kan het gunstig zijn om nog voor 2016 nieuwe autocontracten af te sluiten.

Verloopt een contract voor een auto van de zaak (tools) in 2016 en wilt u dan een nieuwe overeenkomst aangaan, dan krijgt uw werknemer mogelijk te maken met een hoger bijtellingspercentage. In dat geval gaat zijn nettoloon omlaag. Om dit te voorkomen, kunt u dit jaar nog in actie komen. Overweeg om nu al een nieuwe auto aan te schaffen of te leasen (tool). Bekijk hierbij ook of het voordelig is om nog lopende (lease)contracten af te kopen. Als de tenaamstelling van een auto van de zaak dit jaar nog gebeurt, betaalt de werknemer voor de auto een bijtelling die hoort bij 2015. Dit bijtellingspercentage mag u maximaal vijf jaar blijven hanteren.

Bijtellingspercentages veranderen komende jaren

Dat u in 2016 met hogere bijtellingspercentages (tool) te maken kunt krijgen, komt door het vorig jaar goedgekeurde Belastingplan 2015. Hierin zijn op basis van de CO2-uitstoot nieuwe percentages overeengekomen. Op dit moment zijn er vijf bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak: 4%, 7%, 14%, 20% en 25%. Vanaf 2016 blijven er vier bijtellingscategorieën over, namelijk: 4%, 15%, 21% en 25%. De bijtellingspercentages voor de jaren na 2016 worden mogelijk verder aangescherpt, waardoor er uiteindelijk twee categorieën overblijven: 4% bijtelling voor volledig elektrische auto’s en 22% voor alle andere auto’s. Hieronder ziet u een overzicht van de geplande wijzigingen.

Uitstootgrenzen 2015-2019 volgens Autobrief II