Subsidie en belastingvoordeel vanaf 2021 voor elektrische auto

3 december 2018 | Door redactie

Uit plannen van de Mobiliteitstafel, een overleggroep die werkt aan het Klimaatakkoord, blijkt dat er belastingvoordelen en subsidies moeten komen om het elektrisch rijden in ons land verder te stimuleren. Zo zullen er aanschafsubsidies worden verstrekt en komt er een verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak vanaf 2021.

Voor nieuwe elektrische auto’s komt er volgens de plannen van de Mobiliteitstafel een aanschafsubsidie in 2021 van € 6.000. Deze aanschafsubsidie daalt in latere jaren tot € 2.200 in 2030. Ook blijven elektrische auto’s tot 2025 vrijgesteld van BPM. Vanaf 2025 moet de autokoper eenmalig € 350 BPM betalen. Verder gaan volledig elektrische rijders vanaf 2025 pas MRB betalen.

Verlaagde bijtelling elektrische auto van de zaak

Voor elektrische auto’s van de zaak (tool) gaat er een verlaagde bijtelling gelden. Daarnaast komt er voor deze groep vanaf 2021 een aanschafsubsidie die start bij € 3.430, maar die wel terugloopt tot € 1.830 in 2024. De milieu-investeringsaftrek (tool) waar een onderneming nu nog een beroep op kan doen voor elektrische auto’s vervalt na 2020.

Maatregelen tweedehands auto’s

Om ervoor te zorgen dat mensen tweedehands elektrische auto’s gaan hergebruiken zijn ook een aantal maatregelen genomen. Zo zal er tot 2025 een vrijstelling gelden voor de MRB. En om deze auto’s in ons land te houden komt er een subsidie die export voorkomt. Ook moeten autobatterijen hergebruikt worden en zal inlevering tegen geld plaatsvinden. Daarnaast komt er een onderzoek naar de haalbaarheid van het leasen van tweedehands elektrische auto’s. 

Accijns op benzine en diesel omhoog

Het rijden op benzine en diesel moet volgens de overleggroep duurder worden. De accijns op deze brandstoffen zal daarom vanaf 2020 met 1 cent  worden verhoogd, en in 2023 weer met 1 cent. Ook gaat de MRB voor deze auto’s omhoog. Het mislopen van de belastinginkomsten door deze maatregelen moet natuurlijk gecompenseerd worden. Daarbij kan het gaan betalen naar gebruik en milieubelasting een optie zijn.