Tarief openbare laadpalen auto in 2017 omlaag

20 september 2016 | Door redactie

Vanaf 2017 tot en met 2020 verlaagt het kabinet de energiebelasting voor de tarieven van de elektriciteit van openbare laadpalen. Deze maatregel moet het prijsverschil tussen thuisladen en openbaar laden van de elektrische auto wegnemen.

Het kabinet wil het belastingtarief over de eerste 10.000 kWh van openbare laadpalen verlagen van het hogere reguliere tarief uit de eerste schijf (10,07 cent per kWh) naar het lagere tarief uit de tweede schijf (4,996 cent per kWh). Deze maatregel is opgenomen in het wetsvoorstel tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (pdf). Als de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gaan met dit voorstel, geldt er vanaf 2017 over de eerste 50.000 kWh hetzelfde tarief. 

Gevolgen voor de kosten van elektrisch rijden

De mate waarin dit lagere tarief voor de energiebelasting wordt doorberekend in de prijs van het opladen van de elektrische auto van de zaak, bepaalt in hoeverre het elektrisch rijden voor uw organisatie goedkoper wordt. In 2021 vervalt de looptijd van het verlaagde tarief, omdat de maatregel is afgestemd op de Autobrief 2.0. De gewijzigde tarieven voor het opladen van de elektrische auto van de zaak hebben geen gevolgen voor het loon dat werknemers ontvangen, maar zijn wel van invloed op de kosten waar uw organisatie in de boekhouding mee te maken heeft.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.