Toch bijtelling ondanks sleutelbeheer werkgever

Een werkgever die de sleutels van de (bestel)auto van de zaak beheert zal toch rekening moeten houden met een bijtelling als er geen bewijs is dat zijn werknemers minder dan 500 privékilometers met de auto rijden. Dit heeft de rechter uit Den Bosch aangegeven.

14 oktober 2019 | Door redactie

Een werkgever die auto’s van de zaak aan zijn werknemers ter beschikking stelt moet rekening houden met de bijtelling (tool) als deze werknemers meer dan 500 privékilometers met deze auto’s rijden. Als hij deze bijtelling niet wil toepassen moet hij bewijzen hebben (tool) dat de werknemers minder dan 500 privékilometers hebben gereden. Een rittenregistratie is daarvoor een goede methode. Het alleen beheren van de sleutels van de auto’s is echter niet voldoende.

Geen rittenadministratie aanwezig

In deze zaak ging het om een exploitant van een tankstation die een busje van de zaak had. Deze verhuurde hij soms aan klanten maar het busje werd ook door werknemers gebruikt voor het vervoer van spullen van het tankstation. Hij hield geen rekening met een bijtelling voor dit busje. De fiscus was het hier niet mee eens. De exploitant had weliswaar het beheer over de autosleutels van de bus, maar zijn werknemers konden gewoon over het busje beschikken als zij eenmaal de sleutels hadden. De werkgever gaf daarop aan dat privégebruik met het busje verboden was, maar hij had geen schriftelijk verbod op privégebruik door zijn werknemers laten tekenen.

Correctie privégebruik terecht

De rechter vond daarop dat er sprake was van terbeschikkingstelling van de auto aan werknemers. De werknemers hadden namelijk geen rittenregistratie bijgehouden en de exploitant kon ook op geen andere bewijzen aanleveren dat het privégebruik onder de 500 kilometer  was gebleven. Daarbij kwam ook nog dat de inspecteur al bij eerdere controles kritiek op de administratie had geuit. Dat daarbij niet was gemeld dat er rekening met een bijtelling moest worden gehouden wil nog niet zeggen dat daaraan het  vertrouwen kon worden gewekt dat een bijtelling altijd achterwege kon blijven. Het hof gaf aan dat de  correctie vanwege het privégebruik van het busje terecht was.
Gerechtshof Den Bosch 17 mei 2019 (gepubliceerd 9 oktober 2019), ECLI (verkort): 1877