Toch oude bijtelling bij scherpere CO2-grenzen

9 september 2011 | Door redactie

Werknemers in uw onderneming die een zuinige auto van de zaak hebben uitgekozen, hoeven niet bang te zijn dat hun bijtelling voor privégebruik volgend jaar ineens naar 25% gaat. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de tarieven van 14% en 20% voor hen onveranderd blijven, ook als hun auto na 1 juli 2012 als minder groen wordt bestempeld.

Per 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen voor de bijtelling aangescherpt. Een auto van de zaak kan op dat moment dus van de categorie zeer zuinige auto’s verschuiven naar de categorie zuinige auto’s. Toch gaat de bijtelling voor de werknemer die in de betreffende auto rijdt in dat geval niet meteen omhoog van 14% naar 20% van de cataloguswaarde. De lage bijtelling blijft namelijk gelden zolang de auto niet van eigenaar verandert.

CO2-uitstootgrenzen stapsgewijs omlaag

Staatssecretaris Weekers van Financiën is van plan om de groene auto van de zaak minder te subsidiëren. Zo wordt de hoogte van de aanschafbelasting (BPM) van nieuwe auto’s afhankelijk van de CO2-uitstoot. Daarnaast gaan de CO2-uitstootgrenzen vanaf 1 juli 2012 stapsgewijs omlaag, totdat ze in 2015 voor de BPM en de bijtelling gelijk zijn.
In 2015 komen alleen zeer zuinige auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 83 gram per kilometer in aanmerking voor het 14%-tarief voor de bijtelling. Dit is dan ongeacht het type brandstof. Schaft u na de verlaging van de CO2-grenzen een nieuwe auto van de zaak aan, dan kunt u dus alleen bij zeer zuinige auto’s rekenen op een vrijstelling BPM en een lagere bijtelling. Nu is 14% bijtelling voor dieselauto’s al aan de orde bij een CO2-uitstoot van 95 gram per kilometer en voor auto’s op een andere brandstof (benzine, lpg, biogas) bij 110 gram per kilometer.

Nog één leasetermijn lage bijtelling

Zolang een zuinige auto van de zaak vóór 1 juli 2012 is aangeschaft en niet van eigenaar verwisselt, blijft de lagere bijtelling gelden. Gemiddeld blijven werknemers 47 maanden in dezelfde auto van de zaak rijden. Ook wie ná 1 juli 2012 een nieuwe auto van de zaak krijgt, kan nog één leasetermijn van de lage bijtelling profiteren.
Staatssecretaris Weekers van Financiën gaf kortgeleden in een interview met Autoweek aan dat hij de standaard leasetermijn mogelijk wil oprekken van 47 naar bijvoorbeeld 55 maanden. Pas daarna hoeven werknemers met een auto van de zaak dan het reguliere bijtellingsbedrag betalen dat hoort bij de regels die op dat moment van kracht zijn. Op Prinsjesdag wordt meer bekend.