Toch privégebruik als auto niet vies genoeg is

10 augustus 2015 | Door redactie

U hoeft geen rekening te houden met een bijtelling voor privégebruik als een bestelauto naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De bijtelling kan ook achterwege blijven als de bestelauto erg groot of vies is, zodat privégebruik eigenlijk niet mogelijk is. In een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag was hier echter geen sprake van.

In deze zaak ging het om een ondernemer voor de inkomstenbelasting die zich bezighield met het stofferen van binnenvaartschepen. Voor het verrichten van zijn werkzaamheden beschikte de ondernemer over een bestelauto van de zaak. Hij had echter geen rittenadministratie en hield ook geen rekening met een bijtelling. Dit was volgens hem ook niet nodig, omdat de bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt was voor het vervoer van goederen. De inspecteur vond dat de bestelauto wel degelijk geschikt was voor privégebruik en legde navorderingsaanslagen op over de periode 2008 tot en met 2012.

Niet uitsluitend vervoer van goederen

De ondernemer gaf bij de rechter aan dat het parkeren van de bestelauto lastig was. Daarnaast waren er in de bestelauto speciale constructies en stellingen gemaakt en was de auto vies en stoffig. De werkzaamheden van de ondernemer maakten het ook onmogelijk om een kilometeradministratie bij te houden. Vooraf was namelijk niet te bepalen waar de werkzaamheden op het omvangrijke haventerrein waren. De rechter was echter niet overtuigd. De bestelauto was namelijk niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen. Verder was de bestelauto niet dermate groot of vies dat die niet geschikt was voor privégebruik. De bijrijdersstoel had daarnaast niet uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen. De inspecteur kreeg dus gelijk.
Rechtbank Den Haag, 6 juli 2015, ECLI (verkort): 8249