Volledig elektrische auto krijgt 4% bijtelling

9 oktober 2013 | Door redactie

Als u of uw werknemers in een volledig elektrische auto van de zaak rijden, dus een auto zonder CO2-uitstoot, betaalt u in 2014 minder bijtelling. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het percentage voor volgend jaar namelijk verlaagd van 7% naar 4% bijtelling.

Op dit moment heeft u nog een bijtelling van 0% als uw auto van de zaak een CO2-uitstoot heeft van minder van vijftig gram per kilometer. Per 1 januari 2014 zou de bijtelling voor deze zeer zuinige auto’s gaan wijzigen. Schaft u in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 een auto aan, dan geldt er namelijk gedurende zestig maanden een bijtelling van 7%. Recent heeft de staatssecretaris echter aangekondigd dat hij een onderscheid wil maken tussen enerzijds de volledig elektrische auto’s en anderzijds de hybride auto’s, die ook op een fossiele brandstof kunnen rijden.

Terugdringen CO2-uitstoot 

Naast het voordelige tarief voor de bijtelling kunnen zeer zuinige auto’s meestal ook profiteren van:

  • de vrijstelling voor de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de Motorrijtuigenbelasting (MRB)
  • milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL)
  • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Steeds meer auto’s profiteren van deze maatregelen. De staatssecretaris wil dit terugdringen en meer het verminderen van de CO2-uitstoot stimuleren. Hij stelt daarom dus voor om de bijtelling voor volledig elektrische auto’s te verlagen van 7% naar 4%. 

Aanpassing milieulijst voor de MIA

De staatssecretaris wil ook de overige fiscale maatregelen meer gaan richten op de meest zuinige en innovatieve technieken om de CO2-uitstoot te verminderen. De KIA en de VAMIL moeten daarom niet langer gaan gelden voor personenauto’s. Daarnaast is het de bedoeling om de milieulijst voor de MIA aan te passen, zodat de regeling meer gericht is op elektrische auto’s. Er komt wel een plafond per investering voor de MIA. Weekers zal deze plannen verder uitwerken in een nota van wijziging op het Belastingplan 2014.