Vrijstelling oldtimers staat op de tocht

30 augustus 2012 | Door redactie

Heeft u een oldtimer in bezit dan heeft u op dit moment recht op een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt echter dat veel partijen er de voorkeur aan geven om deze vrijstelling af te schaffen. Een oldtimer gaat u dus meer geld kosten. Dit moet de schatkist zo’n € 200 miljoen opleveren dat op een andere manier besteed kan worden.

Er geldt een vrijstelling voor de MRB als u een auto in bezit heeft die dertig jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. In de verkiezingsprogramma’s van PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP is als maatregel opgenomen om deze vrijstelling af te schaffen. Het CDA gaat iets minder ver en wil de vrijstelling alleen laten vervallen voor auto’s met een bouwjaar vanaf 1960. De opbrengst kan dan gebruikt worden voor een eventuele lastenverlichting en een verbetering van het begrotingssaldo.

Oud voorstel

Het is niet de eerste keer dat de vrijstelling voor de oldtimers ter discussie staat. Vorig jaar lag er nog een voorstel om de vrijstelling niet meer mogelijk te maken voor nieuwe voertuigen. Uiteindelijk is toen toch besloten om dit voorstel niet uit te voeren. Het begrip oldtimer is echter wel gewijzigd. Sinds 1 januari 2012 moet een auto tenminste dertig jaar oud zijn in plaats van 25 jaar bij de oude regeling. Er geldt nog wel een overgangsregeling als uw auto voor het eerst in gebruik is genomen van 1987 tot en met 1990.
De oldtimerregeling staat dus toch weer op de agenda bij een groot aantal politieke partijen. Het hangt nog even af van de uitslag van de verkiezingen en het nieuwe kabinet of er ook daadwerkelijk iets gaat veranderen.