Wat gaat de auto van de zaak in 2019 kosten?

Iemand die een auto van de zaak rijdt wil natuurlijk weten met welk tarief aan bijtelling hij rekening moet houden, net zoals zijn werkgever. Gaat er in 2019 op dat gebied nog wat veranderen? Voor de meeste rijders niet, maar er zijn toch wel wat wijzigingen doorgevoerd.

24 december 2018 | Door redactie

Er gelden momenteel twee bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak (tool). Alle auto’s die 100% elektrisch rijden vallen dit jaar in de bijtellingscategorie van 4%. Alle auto’s met 1 gram of meer uitstoot per gereden kilometer vallen in de bijtellingscategorie van 22%. Vanaf 1 januari 2019 vindt er een aanpassing plaats voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000. De 4%-bijtelling geldt dan namelijk nog maar voor elektrische auto’s tot € 50.000. Daarboven moet een organisatie rekening gaan houden met een percentage van 22% voor duurdere auto's. Stel dat de grondslag voor de bijtelling € 80.000 bedraagt, dan geldt er een bijtelling van 4% voor de eerste € 50.000 en 22% voor het meerdere (€ 30.000). Voor waterstofauto’s blijft voor de gehele catalogusprijs 4% gelden.

Vanaf 2021 belastingvoordeel elektrische auto

Uit plannen van de Mobiliteitstafel, een overleggroep die werkt aan het Klimaatakkoord, blijkt dat er vanaf 2021 belastingvoordelen en subsidies moeten komen om het elektrisch rijden in ons land verder te stimuleren.
In de Wet op de motorrijtuigenbelasting (MRB) is vanaf dit jaar de bepaling opgenomen dat de Belastingdienst voor het toezicht en de handhaving van deze wet gebruik mag maken van kentekengegevens. Door de arresten van de Hoge Raad over het gebruik van cameragegevens met Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-technologie stopte de fiscus met het gebruik van deze gegevens voor controles van bijvoorbeeld de auto van de zaak. Maar na bestudering van de arresten is tot de conclusie gekomen dat deze arresten niet voor de MRB gelden en is deze bepaling dus in de wet MRB opgenomen.