Wat gaat de auto van de zaak in 2020 kosten?

Volgend jaar en de jaren erop worden de maatregelen die zijn genomen om het gebruik van de elektrische auto te stimuleren flink versoberd. In 2020 gaat het bijtellingspercentage voor de elektrische auto van de zaak al naar 8% (nu 4%).

23 december 2019 | Door redactie

Er gelden momenteel twee bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak (tool). Dit blijft ook zo in 2020, maar waar nu voor elektrische auto’s (tool) tot een bepaalde catalogusprijs nog een bijtellingspercentage van 4% geldt, gaat voor deze auto’s het percentage in 2020 omhoog naar 8. Alle auto’s met 1 gram of meer uitstoot per gereden kilometer blijven straks ook in de bijtellingscategorie van 22% vallen net zoals dit jaar.

Duurdere elektrische auto toch 22%-bijtelling

Momenteel geldt de bijtelling van 4% voor elektrische auto’s tot een catalogusprijs van € 50.000. Vanaf 1 januari 2020 gaat de 8% gelden tot een catalogusprijs van € 45.000. Daarboven moet een ondernemer rekening gaan houden met een percentage van 22% voor duurdere auto's. Stel dat de grondslag voor de bijtelling € 80.000 bedraagt, dan geldt er een bijtelling van 8% voor de eerste € 45.000 en 22% voor het meerdere (€ 35.000). Voor waterstofauto’s blijft voor de gehele catalogusprijs 8% gelden. In 2021 gaat het naar 12% en voor de jaren 2022 tot en met 2024 wordt het 16%. Dan volgt in 2025 17% en tenslotte in 2026 wordt het 22%.

Percentage geldt voor zestig maanden

Het bijtellingspercentage geldt voor een periode van zestig maanden en gaat in op de eerste dag van de maand na de maand van de eerste toelating. Na afloop van de zestig maanden stelt de Belastingdienst het bijtellingspercentage vast volgens de regels die dan gelden.

Bijlagen bij dit bericht