Werkgever mag auto van de zaak intrekken

Als uw organisatie aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking gesteld heeft, mag de werkgever die ook weer intrekken. Daarvoor heeft hij wel een eenzijdig wijzigingsbeding én een zwaarwegend belang voor nodig. De werknemer kan bovendien recht hebben op een compensatie. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Alkmaar.

27 maart 2019 | Door redactie

Een werkgever mag arbeidsvoorwaarden wijzigen als hij daarvoor een zwaarwegend belang heeft en als er in de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen. In een recente rechtszaak had een werkgever een werknemer gevraagd zijn auto van de zaak (tool) in te leveren op basis van zo’n wijzigingsbeding. Het zwaarwegende belang was in dit geval dat de organisatie met financiële problemen kampte. Bovendien bood de werkgever de werknemer een compensatieregeling aan. De werknemer weigerde de auto in te leveren, omdat hij vond dat het privégebruik een arbeidsvoorwaarde was die niet onder het wijzigingsbeding viel.

Gebruik auto een arbeidsvoorwaarde

De kantonrechter was het in eerste instantie met de werknemer eens. Het privégebruik van de auto (tool) was loon van de werknemer en daarmee een arbeidsvoorwaarde. Deze mocht de werkgever inderdaad niet (zomaar) eenzijdig wijzigen. Toch oordeelde de rechter uiteindelijk in het voordeel van de werkgever, omdat die een zwaarwegend belang had om de terbeschikkingstelling in te trekken. Daarnaast vond de rechter de regeling die de werkgever bood de werknemer voldoende compenseren voor het inleveren van zijn auto van de zaak.

Compensatieregeling van twee jaar

De compensatieregeling waar de werknemer van de rechter genoegen moest nemen, zag er als volgt uit: In het eerste kwartaal (na het inleveren van de auto) moet de werkgever alle kosten aan de werknemer vergoeden die hij maakt voor het gebruiken van zijn eigen auto. In de volgende kwartalen vergoedt de werkgever steeds één achtste deel van de kosten minder. Deze compensatieregeling duurt in totaal twee jaar.
Naast deze afbouwregeling krijgt de werknemer een reiskostenvergoeding (tool) voor woon-werkverkeer van € 120 per maand en heeft hij voor zakelijke kilometers recht op € 0,19 netto (tool) en € 0,09 bruto per kilometer.
Rechtbank Noord-Holland, 22 februari 2019, ECLI (verkort): 1698